Ideresan | Kontakt
626
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-626,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

En väg in – öppna dörrar överallt!

Kontakta lämplig aktör i din region

Regionförbundet Kalmar län AB

Företagsstödet syftar till att främja entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag på lika villkor och ges i form av konsultcheckar, innovationsfinansiering, kommersiell service samt investeringsstöd till skärgårdsföretag.

Målgrupp

Mindre och medelstora företag med tillväxtambitioner och som bedriver verksamhet i Kalmar län.

Krav
Företaget (inklusive koncernen) får max ha 249 anställda, en omsättning på max 50 miljoner euro och/eller en balansomslutning på max 43 miljoner euro. Stöd till företag får ej snedvrida den lokala konkurrensen, d.v.s. företagets marknad måste vara större än den lokala/regionala marknaden.

Erbjudande
Genom konsultcheckar ges möjligheten för företaget att anlita extern specialistkompetens för att utveckla företaget och skapa en hållbar tillväxt i länet. Det kan gälla bl. a insatser i FoU, design, certifieringar (ej lagstadgade), nya marknader, mässor, produktutveckling eller digital omställning. Regionförbundet kan ge bidrag på max 100 tkr och företagets egen finansiering måste alltid uppgå till minst 50 %. För produktutveckling är bidraget max 150 tkr.
Regionförbundet kan även bevilja innovationsfinansiering på upp till 500 tkr. Den egna finansieringen måste också här vara minst 50 %. Stödet kan ges till framtagande av t ex prototyp eller en 0-serie inklusive konsultkostnader, material och patent- och varumärkesansökningar. Innovationsstödet återbetalas i form av en royalty under en 7-års-period baserad på produktens/tjänstens försäljning.

Mer information och kontaktuppgifter finns på vår hemsida: 
www.rfkl.se/foretagsstod

Kontakt:
Bruno Karlström, 0480-44 83 79     bruno.karlstrom@rfkl.se
Thomas Tiger, 0480-44 83 70         thomas.tiger@rfkl.se

Landstinget i Kalmar län

Målgrupp

Landstingsanställda med innovativa idéer inom samtliga förvaltningsområden samt möjlighet till testbädd för externa innovatörer

Krav

Vilja och förmåga att utveckla sin idé.

Erbjudande

Träff med landstingets verksamhetsutvecklare som jobbar mot innovationer i samråd med innovationsrådgivare hos Almi. Båda kommer att stötta upp med rådgivning gällande idé, företagande och nätverk

Kontakt:

Lollo Olausson, 0480-811 16
lollo.olausson@ltkalmar.se
www.ltkalmar.se

Linnéuniversitetet

Målgrupp

Anställd eller student vid Linnéuniversitetet som är i en tidig idéfas och behöver råd och stöd innan företagsstart.

Krav

Idén måste ägas till minst 50 % av en anställd vid Linnéuniversitetet.

Erbjudande

Kostnadsfri och omfattande innovationsrådgivning fram till marknadsintroduktion. Tillgång till Vinnovas Verifiering för Tillväxt som täcker vissa kostnader upp till 300.000kr.

Kontakt:

Martina Lago, 0480-44 60 62

martina.lago@lnu.se
www.lnu.se

Coompanion Kalmar län

– Affärsrådgivaren för kooperativ företagsamhet

–        Affärsrådgivaren för kooperativ företagsamhet
·        Ska du starta företag tillsammans med flera partners?
·        Behöver du ett bollplank i din affärsutveckling?
·        Har du behov av utbildning, nya nätverk eller skräddarsytt stöd?
·        Har du en innovation som behöver finansiering för att komma vidare?
·        Vill du starta utvecklingsprojekt på lokal nivå, landsbygd eller stad?

Coompanion Kalmar län har Tillväxtverkets uppdrag att stödja
start och drift av kooperativa företag samt att initiera lokala och regionala utvecklingsinsatser.

En viktig målgrupp är unga som vill starta företag tillsammans. Vi har också fokus på nysvenskar som kommer till vårt land med ett stort entreprenörskap.

Vi jobbar med alla branscher och just nu är (vård & omsorg – bort) generationsskifte, företagssamverkan, turism och lokal service heta områden.

Hos Coompanion kan du också söka (innovationscheck samt stöd – bort) finansiering från Mikrofond Småland.

Kontakt:

Ewa Engdahl, 070-658 73 23

ewa.engdahl@coompanion.se
www.coompanion.se

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

En intresse och medlemsorganisation samt Sveriges största företagarorganisation med inriktning mot de gröna näringarna med cirka 150 000 medlemmar, varav cirka 16.000 i LRF Sydost. Medlemmarna driver verksamheter inom 64 olika näringsgrenar så kunskapen inom de gröna näringarna är bred. I Sydost som då består av Kalmar, Kronoberg och Blekinge län, är vi tolv personer anställda som jobbar med olika områden.

Erbjudande

 Vi kan bland annat ge kunskap och stöd om stor och småskalig livsmedelsproduktion, äganderätt, vilt, skog, jakt, turism osv. Vi kan ordna studiebesök på gårdar och lotsa dem som vill starta företag i de gröna näringarna rätt.

Kontakt:

Rose-Marie Winquist, 0480-49 64 06
rose-marie.winqvist@lrf.se
www.lrf.se

Connect

Matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet

Målgrupp

Nystartade och etablerade företag som står inför en tillväxtfas.

Krav

Vilja, ambitioner och potential att ta nästa steg

Erbjudande

Kompetenspaneler, rådgivning, utbildning och affärsnätverk. Vi matchar ditt behov med kompetens och kapital från näringslivet över hela Sverige

Kontakt:
Johann Malmström, Connect Sverige Region Sydost

0730-78 00 24

johann.malmstrom@connectsverige.se

www.connectsverige.se

Västervik Framåt AB

Vi möjliggör snabbare tillväxt genom att erbjuda affärs-och verksamhetsutveckling och rådgivning till företagen i Västerviks kommun.

Målgrupp

Företagsetableringar, företag i Västervik som vill utvecklas, privatpersoner som vill starta företag.

Utbud

Affärsutveckling, stöd för generationsskiften/företagsöverlåtelser, Tjänsteboxar- förpackade konsulttjänster, nyföretagarrådgivning, företagsrådgivning, starta eget kurser och mentorskapsprogram.

Kontakt

Camilla Janbring, 0490-875 09

camilla.janbring@vastervik.com
www.vastervik.com

Uppfinnarna Kalmarsund

Tillhör Svenska Uppfinnareföreningen med 125 år i innovationernas huvudström d v s utanför institutioner och myndigheter.

Målgrupp

Idébärare, kreativa personer och uppfinnare ur alla samhälls-, befattnings-, och befolkningsgrupper och etniciteter.

Krav

Intresse för samtal under trygg sekretess runt konkreta idéer med tidiga råd inför efterföljande institutioners och företags normalkrav för medverkan/finansiering.

Erbjudande

Introduktionskurser i innovation i samarbete med Folkuniversitetet och med ambitionen att ge kostnadsfria råd tidigt, och vid behov, under hela utvecklingsprocessen. Därtill deltagande I föreningens mingelmöten i kreativa sociala nätverk på jämställd fot med uppfinnare, företagare och idérika människor.

Kontakt

Fredrik Eklund, fredrik.f.eklund@outlook.com

Facebook: uppfinnarnakalmarsund

Almi Företagspartner Kalmar län AB

Målgrupp
Företag och privatpersoner med innovativa idéer. Företag i alla skeden, från nystartade till etablerade med upp till 250 anställda. De har en vilja att utvecklas och att skapa tillväxt i företaget.

Krav
Vilja och förmåga att utveckla sin idé eller sitt företag. Innovationer ska ha ett nyhetsvärde och möjlighet till kommersialisering.

Erbjudande

Tjänster från idé till lönsamt företag, vid nystart och utveckling. Finansiering, råd-givning, mentorprogram, seminarier och utvecklingsprogram.

Kontakt

Idris Danishmand
0491-858 57

idris.danishmand@almi.se

Kundtjänst: 0771-55 85 00
www.almi.se/kalmar

Kalmar Science Park Incubator

Regional företagsinkubator för tillväxtbolag

Målgrupp

Små, unga eller nya bolag som vill växa med företaget och sin affärsidé. Företagen kan vara i tidig fas innan försäljning påbörjats, i kommersialiseringsfas eller etablerade sedan flera år. Privatpersoner med affärsidéer som kan växa. Inkubatorn kan ta emot personer och affärsidéer från stora delar av Kalmar-län

Krav

Till rådgivningsmottagning är alla, privatpersoner som företag, med utvecklingsbar affärsidé välkomna. Till nästa fas, inkubatorn, letar vi efter affärsidéer och personer med vilja och tid att satsa på sitt företag, ha en skalbar affärsidé eller verksamhet. Betydande tillväxtpotential och internationell potential är annat vi tittar på.

Erbjudande

Steg 1. En rådgivningsmottagning med 1-3 träffar. Inga krav på att fortsätta in i steg 2. Steg 2. En inkubatorprocess med kvalificerad affärsutveckling av människor, affärer och företag där man löpande träffar en affärsutvecklare för att diskutera mål, strategier och vardagliga utmaningar. Tillgång till nätverk av experter t ex IP, juridik, ekonomi. Tillgång till kontakter för finansiering och möjlighet till kontor i en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. Kostnaden är en förmånlig avgift som gravis ökar under inkubations processen. I snitt är företagen i Inkubationsprocessen med i ca 2 år.

Kontakt

Karl-Erik Blohm, 0480-45 34 22

kalle.blohm@kalmarsciencepark.se
www.kalmarsciencepark.se 

Drivhuset

Målgrupp
Hjälper dig som är student eller alumn från eftergymnasiala studier att starta och driva företag samt utveckla ditt entreprenöriella driv.
Med över 20 års erfarenhet av att hjälpa unga entreprenörer igång och utveckla sina företag har Drivhuset i ett samarbete med Chalmers entreprenörskapskola skapat en metodik för idé- och affärsutveckling.

Erbjudande

Genom situationsanpassad vägledning, utbildning i idé- och affärsutveckling och en utbildningsserie som täcker grunderna i att starta och driva företag kan vi korta din startsträcka och hjälpa dig att bygga ditt företag starkt, hållbart och konkurrenskraftigt.
Drivhuset finns även för dig som vill vara drivande i ett företag.
Genom att träna dig i dina entreprenöriella färdigheter hjälper vi dig att kunna se och agera på möjligheter i befintliga bolag

Kontakt

Dennis Åström, 0480-44 60 18
dennis.astrom@drivhuset.se
www.drivhuset.se

Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla landsbygden bland annat genom att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö.  En möjlighet att utveckla landsbygden är landsbygdsprogrammets investeringsstöd till företag och projekt. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat i programmet.

Kontakt

Mathias H Larsson, 010-223 83 22
mathias.h.larsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se

IUC Kalmar län (Industriellt UtvecklingsCentrum Kalmar län)

IUC Kalmar län är ett utvecklingsbolag med fokus på små och medelstora industriföretag inom teknik- och miljösektorn. Syftet med vår verksamhet är att bidra till att utveckla konkurrenskraften och höja innovations-, teknik- och kunskapsnivån.

Vi har som mål att bidra till en stark svensk industri samt skapa tillväxt och arbetstillfällen som möter krav på hållbarhet och mångfald.

Inom våra fyra verksamhetsområden; företagsutveckling, sustainable, projekt och yrkeshögskolan erbjuder vi konsulttjänster, nätverk, hjälp att hitta finansiering samt utbildningar för att skapa bättre förutsättningar för industriföretag som vill utvecklas och växa.

IUCs verksamhet organiseras under fyra verksamhetsområden:

IUCs verksamhet organiseras under fyra ”affärsområden”:

Företagsutveckling

Verksamhetsområde företagsutveckling erbjuder konsulttjänster, företagsanpassade utbildningar och finansieringshjälp via konsult-/innovationscheckar. Vi bygger också nätverk och underlättar för företag att hitta resurser på hemmaplan.

Sustainable

Verksamhetsområde sustainable arbetar vi med affärsutveckling av energi- och miljöteknik. Vi bygger nätverk, arrangerar aktiviteter, samordnar projekt och stödjer långsiktigt hållbara lösningar inom t.ex. miljövård, förnybar energi, återvinning, samhällsplanering och hållbart byggande över hela världen.

Projekt

Verksamhetsområde projekt identifierar, startar och driver skattefinansierade projekt. Företagens behov och nationella satsningar är styrande för innehållet. Medarbetare och företag rustas för att möta nya, och även globala utmaningar. Utveckling, konkurrenskraft och tillväxt stimuleras.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform med syfte att täcka specifika kompetensbehov på arbetsmarknaden. Utbildningsutbudet styrs av arbetslivets behov och varierar därför över tid. Utbildningarna tas fram i nära samarbete med näringslivet. En plattform för företagen att rekrytera medarbetare med aktuell och skräddarsydd kompetens i rätt tid!

Kontakt

Stefan Karlsson, 073-089 01 04
stefan.karlsson@iuc-kalmar.se

www.iuc-kalmar.se

NyföretagarCentrum Kalmarsund

Har du en företagsidé som du vill förverkliga?

Funderar du på att ta över ett befintligt företag?

Att vara egen företagare är för många en fråga om frihet, med viljan att själv fatta beslut, ta eget ansvar, tjäna pengar och samtidigt lyckas förverkliga en dröm.

Erbjudande

Kontakta oss redan idag, det kan vara din näst bästa idé! Vi finns i Kalmar, på Varvsholmen. Adressen är Bredbandet 1. Bor du på Öland? Då kan vi ses i någon av Ölandskommunernas lokaler från Löttorp i norr till Mörbylånga i söder.

Kontakt

K10 Revision

Tillsammans med Kalmar Kommun erbjuder vi kostnadsfri nyföretagarrådgivning till dig. Allt för att du ska få en bra start som företagare.

Erbjudande

Med vår omfattande erfarenhet av nyföretagande erbjuder vi individuell hjälp och stöd vid starten av företag. Vi träffas när det passar dej.

På rådgivningen får du stöd i att starta ditt företag. Du får också råd om hur du arbetar fram affärsplan, budget men också konkreta tips om att driva företag. Du får hjälp att planera ditt företagande och framförallt kan vi fungera som bollplank för att diskutera din idé.

Kontakt

Atrinova

Målgrupp

Atrinova arbetar med affärsutveckling, inkubator- och demoverksamhet samt avknoppning från industrin, med särskilt fokus på kunskapsintensiv och/eller högteknologisk verksamhet. Verksamheten bedrivs i huvudsak över mellersta Kalmar län och kommunerna Oskarshamn, Mönsterås, Högsby och Hultsfred. Vi vänder oss både till den enskilde innovatören som har en innovativ idé liksom företag som har produktutvecklingsidéer som man vill utveckla inom sitt företag eller knoppa av till ett nytt företag.

Krav

Generell rådgivning och kontaktförmedling erbjuds alla som har en affärsidé man vill utveckla. Inom inkubatorsverksamheten ligger fokus på skalbara affärsidéer som har potential till att bli tillväxtföretag och inom demositeverksamheten ligger fokus på innovationer inom energi/miljöteknikområdet som har behov av en marknadsnära test och demonstration för att verifiera och kommersialisera sin idé.

Erbjudande

Atrinova erbjuder stöd i processen att omvandla en innovation, spinoff-idé till ett lönsamt tillväxtföretag. Vi kan erbjuda en kreativ tillväxtmiljö med tillgång till strukturerad och individuellt anpassad affärscoachning, expertrådgivning och hjälp att hitta kontakter och kapital. Dessutom erbjuds vid behov en kontorsmiljö samt kommunikations- och marknadsföringsstöd. Atrinova koordinerar även en marknadsnära demonstrationsplattform för innovationer inom energi, miljö och teknik där innovationer ges möjlighet att installeras och visas upp i en fullskalemiljö. Atrinova arbetar även med särskilda insatser mot kommuner och företag, ex koordinering av olika utvecklingsinsatser.

Kontakt

Katharina Hultgren
0491-76 42 93, 070-378 69 57

katharina.hultgren@atrinova.se

www.atrinova.se